Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
stanovy [21.03.2020 19:10]
hop
stanovy [21.03.2020 19:20] (aktuální)
hop
Řádek 8: Řádek 8:
  
  
-**I. \\ Základní ustanovení**+==== I.  Základní ustanovení ​==== 
  
    
Řádek 24: Řádek 25:
 \\ \\
  
-**II. \\ Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku**+==== II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku ​====
  
    
Řádek 50: Řádek 51:
    
  
-**III. \\ Orgány SK Lukostřelba-Libichov,​z.s.**+==== III. \\ Orgány SK Lukostřelba-Libichov,​z.s. ​==== 
  
    
Řádek 140: Řádek 142:
 Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK Lukostřelba-Libichov,​ z.s., a to v určených dnech a hodinách. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK Lukostřelba-Libichov,​ z.s., a to v určených dnech a hodinách.
  
-\\ 
-Výkonný výbor 
  
 +== Výkonný výbor ==
    
  
Řádek 189: Řádek 190:
    
 \\ \\
-Prezident+== Prezident ​== 
  
    
Řádek 205: Řádek 207:
    
 \\ \\
-Kontrolní komise+== Kontrolní komise ​== 
  
    
Řádek 243: Řádek 246:
    
  
-**IV. \\ Členství**+==== IV.  Členství ​====
  
-  
  
-Druhy členství+ 
  
 +== Druhy členství ==
    
  
Řádek 301: Řádek 304:
    
  
-Členská práva a povinnosti +== Členská práva a povinnosti ​==
    
  
Řádek 365: Řádek 367:
    
  
-Zánik členství +== Zánik členství ​==
    
  
Řádek 399: Řádek 400:
 Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší ​ v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší ​ v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
  
-  +  ​
- +
-  +
- +
-**VI. \\ Majetek ​ a hospodaření**+
  
 +==== VI. Majetek ​ a hospodaření ====
    
  
Řádek 439: Řádek 437:
    
  
-**VII. \\ Přechodná a závěrečná ustanovení**+==== VII. Přechodná a závěrečná ustanovení ​====
  
-  
  
-Členství vzniklé podle dosavadního znění stanov SK Lukostřelba-Libichov zůstává bez dalšího zachováno.+ Členství vzniklé podle dosavadního znění stanov SK Lukostřelba-Libichov zůstává bez dalšího zachováno.
  
    

Nástroje pro stránku